Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2018

Danh Sách Các Loại Giấy Phép Xây Dựng Theo Quy Định Pháp Luật

Hình ảnh
Trong xây dựng có bao nhiêu loại giấy phép? Các loại giấy phép xây dựng theo quy định pháp luật gồm các loại nào?

Theo khoản 2, điều 3 của NGHỊ ĐỊNH số 64/2012/NĐ-CP Về cấp giấy phép xây dựng Thì có các loại giấy phép xây dựng sau:

Danh Sách Các Trường Hợp Không Cần Xin Giấy Phép Xây Dựng

Hình ảnh
Khi xây dựng một công trình thì trường hợp công trình nào không cần xin giấy phép xây dựng, trường hợp cụ thể nào không cần giấy phép xây dựng.
a) Công trình bí mật nhà nước, công trình theo lệnh khẩn cấp, công trình tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính và các công trình khác theo quy định của Chính phủ được miễn giấy phép xây dựng;

Danh Sách Các Trường Hợp Cấm Kết Hôn Quy Định Pháp Luật

Hình ảnh
Những trường hợp nào bị cấm kết hôn theo quy định của pháp luật? Danh sách các trường hợp cụ thể bị cấm kết hôn.

Căn cứ theo điều 10 của LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH SỐ 22/2000/QH10 NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2000 thì các trường hợp cấm kết hôn bao gồm:

Danh Sách Các Trường Hợp Hủy Bỏ Hợp Đồng Bảo Hiểm

Hình ảnh
Hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm như thế nào? Các trường hợp được hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm đơn phương và song phương

 - HĐBH có thể bị huỷ bỏ do bên tham gia bảo hiểm trong trường như:

Danh Sách Các Trường Hợp Chấm Dứt Hợp Đồng Dân Sự

Hình ảnh
Những trường hợp nào, những quy định nào về việc chấm dứt hợp đồng dân sự?
Theo điều 424 Của Bộ Luật Dân Sự được quy định như sau về các trường hợp chất dứt hợp đồng dân sự:


1. Hợp đồng đã được hoàn thành;
2. Theo thoả thuận của các bên;
3. Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân hoặc chủ thể khác chấm dứt mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể đó thực hiện;
4. Hợp đồng bị huỷ bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện;
5. Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn và các bên có thể thoả thuận thay thế đối tượng khác hoặc bồi thường thiệt hại;
6. Các trường hợp khác do pháp luật quy định.
Nguồn và Tham Khảo Thêm Về Luật Dân Sự Tại Đây
Một số các mẫu thông tin khác:
Các trường hợp nào được chấm dứt hợp đồng? - Luật Hoàng Phi Chào bạn, với câu hỏi của bạn Luật sư tư vấn dân sự của Luật. Theo quy định này, chấm dứt hợp đồng có các trường hợp chủ yếu như sau:.
Quy định về sửa đổi và chấm dứt hợp đồng dân sự - Luật Dương Gia Vì vậy, các sự kiện là…

Danh Sách Các Trường Hợp Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động

Hình ảnh
Hiện nay, Điều 22 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về Chấm dứt hợp đồng như sau:
Thứ nhất, hợp đồng chấm dứt khi hợp đồng được hoàn thành là trưòng hợp các bên trong hợp đồng đã thực hiện xong các quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận.

Các Trường Hợp Được Tạm Hoãn Nghĩa Vụ Quân Sự

Hình ảnh
Với quy định hiện hành thì những trường hợp cụ thể nào sẽ được hoãn nghĩa vụ quân sự?Cơ Sở Pháp Lý: Theo quy định hiện hành tại Thông tư liên tịch 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT và Thông tư liên tịch 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT thì những trường hợp sau sẽ được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự:

Các Trường Hợp Được Miễn Nghĩa Vụ Quân Sự Cần Biết

Hình ảnh
Các trường hợp nào được miễn nghĩa vụ quân sự gồm những trường hợp cụ thể nào? Thông tin về các trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự được căn cứ vào đâu?
Dự theo Điều 41, khoản 2 theo Luật Ngĩa Vụ quân Sự 2015(Tham khảo bên dưới) thì các trường hợp được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm các trường hợp cụ thể sau:

Danh Sách Các Trường Hợp Đồng Dạng Trong Tam Giác

Hình ảnh
Hai tam giác như thế nào được coi là đồng dạng? Tam giác đồng dạng có những tính chất nào? Có bao nhiêu trường hợp tam giác đồng dạng với nhau và các xác định hai tam giác đồng dạng. Tất cả đều sẽ được chia sẻ ngay trong bài viết sau đây: Các trường hợp hai tam giác được coi là đồng đạng: + Hai tam giác đồng dạng cạnh - ( C.C.C) + Hai tam giác đồng dạng góc - (G.G) + Hai tam giác đồng dạng cạch góc cạng - (C.G.C)