Danh Sách Các Trường Hợp Không Cần Xin Giấy Phép Xây Dựng

Khi xây dựng một công trình thì trường hợp công trình nào không cần xin giấy phép xây dựng, trường hợp cụ thể nào không cần giấy phép xây dựng.


a) Công trình bí mật nhà nước, công trình theo lệnh khẩn cấp, công trình tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính và các công trình khác theo quy định của Chính phủ được miễn giấy phép xây dựng;b) Công trình xây dựng theo tuyến không đi qua đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

c) Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư;

d) Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kiến trúc các mặt ngoài, kết cấu chịu lực, công năng sử dụng và an toàn công trình;

đ) Công trình hạ tầng kỹ thuật chỉ yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật và nhà ở riêng lẻ tại vùng sâu, vùng xa thuộc khu vực chưa có quy hoạch điểm dân cư nông thôn (quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.Xem Thêm Các Mẫu Tin Khác:

CSDLVBQPPL Bộ Tư pháp - Về cấp giấy phép xây dựng
Đối với công trình không theo tuyến, chỉ được cấp giấy phép xây dựng tối đa 2 giai. Các loại công trình và nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng khi đáp ứng.. theo ảnh chụp hiện trạng công trình xin phép cải tạo và công trình lân cận. 4... Trường hợp điều chỉnh từ 02 lần trở lên thì phải đề nghị cấp giấy phép xây.

Các trường hợp không phải xin giấy phép xây dựng? - Luật Minh Khuê
Kính chào luật sư, hiện nay e đang có một phân vân liên quan đến vấn đề xin giấy phép xây dựng, có phải tất cả các công trình xây dựng đều.

Các loại công trình không phải xin Giấy phép xây dựng - BẠN ĐỌC.
 Các loại công trình không phải xin Giấy phép xây dựng. đầu tư phải có giấy phép xây dựng, trừ trường hợp xây dựng các công trình sau đây:.

Các trường hợp không phải xin giấy phép xây dựng - Luật Dương Gia
iấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời.

5 loại công trình được miễn giấy phép xây dựng
hỏi: Công trình chỉ phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật và đã được UBND các cấp phê duyệt thì có bắt buộc phải làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng trước khi khởi công không?. Trường hợp công trình không thuộc diện miễn giấy phép xây dựng theo danh mục nêu trên thì nếu công trình khởi. Email: info@ccrc.gov.vn.

Cấp phép xây dựng
wTrường hợp có 1 công trình xây dựng trên lô đất thì căn cứ các chỉ tiêu. các khu vực quy định này thì không phải xin cấp giấy phép xây dựng).

Hỏi đáp - Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
+ Các trường hợp khi sửa chữa nhà không cần có Giấy phép xây dựng.. căn nhà, thì khi sửa chữa không cần phải xin Giấy phép xây dựng.

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn - Cổng dịch vụ.
+ Bước 1: Công dân nộp hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Bộ phận tiếp. chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định;. Nhà ở riêng lẻ tại nông thôn nằm ngoài các khu vực quy định này thì không phải xin cấp giấy phép xây dựng. Copyright ©2013 Danang E-Gov Service.

Untitled 1 - Quảng Nam
Cấp giấy phép xây dựng bao gồm đối với các trường hợp sau:. Những công trình trên các tuyến chính đô thị theo quy chế quản lý xây dựng đô thị được.. công thì người xin cấp Giấy phép xây dựng phải xin gia hạn Giấy phép xây dựng.. chỉnh thủ tục cấp phép hoặc có văn bản trả lời không thống nhất cho khách hàng.

Về cấp phép xây dựng khi người sử dụng đất chưa có Giấy chứng.
Về vấn đề này chúng tôi xin trả lời như sau: Tại thành phần hồ sơ của thủ tục Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) nhà ở nông thôn thuộc. sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:. Trường hợp không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều này hoặc.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này